…ďalšie informácie k očkovaniu proti COVID-19 (Infoletters)

Na základe mnohých vašich otázok, ktoré prináša každodenná prax, reagujeme vydaním informačných letákov, ktoré sa snažia v stručnej forme reagovať na najpálčivejšie otázky v súvislosti s očkovaním.

Okrem toho: Vítame očkovanie ! a na naše stanovisko k mRNA vakcínam: Stanovisko

Stanovisko SSAKI k očkovaniu mRNA vakcínou

Milí kolegovia, venujte prosím pozornosť stanovisku Výboru SSAKI k očkovaniu proti COVID-19 s dôrazom na aktuálne dostupnú mRNA vakcínu/vakcíny. Týmto odborným dokumentom Vám chceme poskytnúť odpovede na otázky, o ktorých diskutujete nielen s Vašimi pacientami, ale aj medzi sebou. Prosím, sledujte náš web aj naďalej, pretože odborných informácií a skúseností stále pribúda a ak si to situácia vyžiada, ďalšie dokumenty prípadne zmeny budeme publikovať. Všetkým želáme veľa zdravia …

Očkovanie proti COVID 19 je tu !

Milí priatelia, tak sme sa konečne dočkali !

Imunológia (koľkýkrát už za posledných 150 rokov ?) opäť ponúka svetu riešenie. Svetu, ktorý je dnes paralyzovaný, neistý a pre mnohých aj nebezpečný. Svetu, v ktorom sa opäť začína dariť hlúposti, tmárstvu a extrémizmu.

Odpoveďou na naše problémy a obavy je okrem iného aj očkovanie. Vieme, že účinok očkovania proti COVID-19 je takmer 95%-ný ale jeho účinnosť závisí od všeobecného akceptovania spoločnosťou. Vieme, že sa musí nájsť aspoň 65 – 70 % osvietených a statočných, ktorí nakoniec ochránia aj tých… ostatných.

V nasledujúcich mesiacoch budeme my – klinickí imunológovia a alergológovia – konfrontovaní pacientami a možno aj médiami. Pripravme sa na to zodpovedne. Musíme trpezlivo vysvetľovať. Ľudia sa boja toho, čomu nerozumejú. Nedopustime, aby strach z neznámeho umožnil vírusu vyhrávať aj v roku 2021 !

Milí priatelia, pripravili sme pre vás sériu stanovísk, ktorými vám chceme uľahčiť orientáciu v problematike nových vakcín a pomôcť pri argumentácii. Posledné mesiace nás naučili, že aj dobre mienené napomenutie či váhavé stanovisko, môže mať na priebeh hoc správneho projektu katastrofálny vplyv. Bolo by dobré, aby postoj našej komunity bol jednotný.

Teraz je čas, aby sme si odkaz a odvahu Jennera, Pasteura, Kocha, Ehrlicha či von Behringa nepripomínali iba na našich konferenciách. Nech sa stanú súčasťou našej každodennej práce počas celého „očkovacieho“ roka 2021.

Príjemné čítanie, vám praje Výbor SSAKI

Zaregistrujte sa aj na WEBINÁR O COVID19 VAKCÍNACH, ktorý sa bude konať 13.1.2021.

VITALKA – certifikovaný kurz – Banská Bystrica

Milí kolegovia,

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, SSAKI a firma ALK organizujú certifikovaný kurz venovaný zlepšeniu praktických zručností pri VIT (imunoterapii jedom blanokrídlych). Kurz v Martine sa uskutočnil 26.11.2020. Nasledujúci kurz sa uskutoční v Banskej Bystrici 10.12.2020. Plánované sú kurzy v Prešove a Bratislave. Konkrétne termíny v dvoch posledných mestách zatiaľ nie sú určené s ohľadom na súčasnú situáciu.

Detaily o kurze v Banskej Bystrici nájdete v sprievodnom liste a rámcový program kurzu nájdete TU.(prednášajúci sa môžu v jednotlivých mestách meniť, témy zostávajú rovnaké).

Predbežný záujem o kurzy zisťujeme týmto dotazníkom.

Výsledky volieb do Výboru SSAKI na obdobie X/2020 – X/2024

Vážení členovia SSAKI, zverejňujeme zápisnicu z volieb do Výboru SSAKI, ktorá bola potvrdená členmi volebnej komisie. Všetci zvolení členovia vám ďakujú za dôveru, ktorú ste im preukázali a svoj mandát prijímajú. Veríme, že novozvolený Výbor sa napriek súčasnej situácii stretne v dohľadnej dobe a bude pokračovať vo svojej práci. O našej činnosti vás vždy informujeme – kompletné zápisnice od roku 2012 nájdete v sekcii Výbor.

Ešte raz ďakujeme za vaše hlasy a dovidenia (dúfame že čoskoro už naozaj aj osobne) na niektorej z našich akcií. Výbor SSAKI